Loading...

Unwele

Unwele

Olu unwele lundim
Lukhula kwintlontsi entsundu
Lukhula kwintlontsi egwangqa
Olunwele luqinile lunembali
Lwazana namanzi angenaziqholo
Olunwele ndizelwe nalo
Ndalabelwa ngoKhokho
Bathi ze ndilukhusele
Kumalulwane ahamba ngecala,
Ndingaluchebi ngorhatya
Ze ndiluqoqoshe ndilutshile.
Olunwele luchaza intsukaphi
Lundazisa ndingekathethi
Phakathi kweentlanga
Lundiseka bucala.
Lunwele lomgquba
Lugqusha kumthonyama
Lunwele lomntwan’ontsundu
Ndiluthanda luqothololo, luqathalala
Yimvelo yalo, lundim.

Your Review

RATING

1239 VIEWS
1 Likes

Share To

Sizwe Martins

Sizwe Martins

YOU MIGHT ALSO LIKE
Unwele

Unwele

Olu unwele lundim / Lukhula kwintlontsi entsundu / Lukhula kwintlontsi egwangqa / Olunwele luqinile lunembali / Lwazana namanzi angenaziqholo / Olunwele ndizelwe nalo / Ndalabelwa ngoKhokho

comments
Go to TOP