Loading...

For Emmanuel “Scara - Black Jesus” Ngobese

For Emmanuel “Scara - Black Jesus” Ngobese

USonto umfun’eSunday School, Ilokoshe lim’fune 18
USonto, uthi Jesu waseNazaretha, Ilokishi lithi Jesu waseSomhlolo
Lithi Scara mangubo, lithi Black Batho-batho, Jes’omnyama, Manyeu, Khaskethi,
Khamandane, Gudl’umkhonto, Nonjini, Mntungw’omnyana, Mangubo, Jezi Namba leveni,
Jes’o lang, o skraal nge-chiskop, Jes’omnyama ofana nobusuku, Black batho-batho mafak’igroza ngoleft.
Nkulunkulu webhola lobhuqu, Themba labangafikanga, Sisuke sonke siyopopa,
Sonke sithandaz’uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu uhamba neqembu eliy-one,
Ithalente ligcwel’amathafa ekasi mar’imbobo iyi-one,
E six-side box, abaseSoweto bathenile, banetha, basayna
Abase East Rand bashayw’idolo baxoshwa e-academy bagivapha, bathengis’insimbi
kumNaija
E six-side box ama-right back avaleleke ngaphandle emnandi
Ethand’ibhola, ibhola lingawathandi, efela amacala aboPule naboJunior Khanye efel’ukuthi
abuy’eVutha
E six-side box, uShane washay’i-save yonyaka wasayinwa, uHanger washay’i-save yeminyaka
ey-10,
Waqinelwa ngeclearance, waguga, wath’ugay’iminyaka bambhaca, bamxopsha kuMvela
waphel’ithemba, washisa lezinto
E six-side box, uComputer walimal’idolo edlalel’ipik yamaphanda, bemnceng’elimele,
bemkwatela, bemlayish’evenini esashisa beyomshiy’emkhukhwini ayodumb’ayi-one, ebuya
seka dizzy edayisa ama-loose e-groundini edakwe i-steja se-Hennessy, azolimalel’ukuthi
ubiz’abantwana boTa Tournament ngeynkomo
E six-side box uphunyuk’embobeni encane fanas, kuneyqonqwan’eyqal’i-movie ziqed’ama
left back omqineyqed’uguqu, izinja ooHector ududul’eziphelezel’ingan’etraylini ngegaro,
ezikokodel’abazali ngovivi zizocel’ingane, oomashay’azatrepe, oomakhula ngejezi lesaka
lempuphu, oomashay’isbhebejo ngamaplastiki, izandla zigcwel’ema pave-mentini, oo-Coach
bigger splash onqik’ebondeni likamaspala emel’utakila namapali, oobaba kashavi, ooCoach
till never die abaxoshel’ukutshontsh’ama-bib elokshini.
Dankie ma-battery wami agijima ngama cone nama-bib ashodayo ilanga lishisa, kwandlela
zimpunga, ooma sacrifice islopa agembule nge-50 lok’gcina ku under 13
Hlasela Hluphekile akuna family support, umqeqesh’usebheylini for ukudropa i
Dankie Ta Nswembu owagezimali yamaphanda nge-team, dankie Bra Si owagala nge
transport umamtshitsho ayo trayla eMpumalanga, dankie gogo kamngani owagcwalisela
ngeyomdende ukuthi umfana ayothola i-passport, dankie Jayi nge-crate ukhuthaza
kutouchline ye top 4 ebhuqwini boi, emvuleni yase hostela.
Black batho-batho, Manyeu, Dam-dam, Khasket, Asanda Skilo Scara Ngobese!

Your Review

RATING

1035 VIEWS
0 Likes

Share To

Makhafula Vilakazi

Makhafula Vilakazi

YOU MIGHT ALSO LIKE
I Cannot White Anymore

I Cannot White Anymore

I do not want to white anymore! I do not want to rainbow without bread. I do not want to hate Cecil and anthem with his children, to shoot Hofmeyr and dance to Micasa, to burn sparrows and mourn the death of cleggs, to hate Eugene and thank Slovo.

For Emmanuel “Scara - Black Jesus” Ngobese

For Emmanuel “Scara - Black Jesus” Ngobese

USonto umfun’eSunday School, Ilokoshe lim’fune 18 / USonto, uthi Jesu waseNazaretha, Ilokishi lithi Jesu waseSomhlolo / Lithi Scara mangubo, lithi Black Batho-batho, Jes’omnyama, Manyeu, Khaskethi, /Khamandane, Gudl’umkhonto, Nonjini, Mntungw’omnyana, Mangubo, Jezi Namba leveni, / Jes’o lang, o skraal nge-chiskop, Jes’omnyama ofana nobusuku, Black batho-batho mafak’igroza ngoleft.

Untold

Untold

Untold are the ghetto ambitions of nyaope addicted township Messis/ kicking salotape and paper bag footballs/ black born kicking dreams/ kicking Aids/ kicking out kwerekweres/ Untold are the reasons behind the reasons why I kick myself so much/ The reason for the tear in every smile of every dignity stripped domestic rubbish/

comments
Go to TOP