Loading...

Makhafula Vilakazi

For Emmanuel “Scara - Black Jesus” Ngobese

USonto umfun’eSunday School, Ilokoshe lim’fune 18 / USonto, uthi Jesu waseNazaretha, Ilokishi lithi Jesu waseSomhlolo / Lithi Scara mangubo, lithi Black Batho-batho, Jes’omnyama, Manyeu, Khaskethi, /Khamandane, Gudl’umkhonto, Nonjini, Mntungw’omnyana, Mangubo, Jezi Namba leveni, / Jes’o lang, o skraal nge-chiskop, Jes’omnyama ofana nobusuku, Black batho-batho mafak’igroza ngoleft.

I Cannot White Anymore

I do not want to white anymore! I do not want to rainbow without bread. I do not want to hate Cecil and anthem with his children, to shoot Hofmeyr and dance to Micasa, to burn sparrows and mourn the death of cleggs, to hate Eugene and thank Slovo.

Untold

Untold are the ghetto ambitions of nyaope addicted township Messis/ kicking salotape and paper bag footballs/ black born kicking dreams/ kicking Aids/ kicking out kwerekweres/ Untold are the reasons behind the reasons why I kick myself so much/ The reason for the tear in every smile of every dignity stripped domestic rubbish/

Go to TOP