Loading...

Thabiso Lakajoe

Gauta o ja batho

Re kgobokanela Gauteng re tlo tjheka kgauta, / Re tela mobu wa baholo, re hlobohane le oona. / Baena le dikgaetsedi, basadi le bana ba setse morao. / Toro tsa bona re di jere mahetleng a rona / Lebaka ke bona re leng matlolaterata / Empa kgauta e re roka mahlwana a naketsana / E robatsa moutlwa, sepheo le morero wa yona ke ho re metsa.

Go to TOP