Wife Material but Dololo Lobola

Yaz akuna insomnia ya niks. Sometimes you need isbunu nje esi-warm phambi kwakho. The type yesibunu esiqinisa indunu masichama as if sibhadalile ilobola. Yaz abafana basile mara. Imagine jmuntu ujole naye a whole six months but niks ukukuposta ku social media. Such peeps kumele umlinde ayifake into yakhe kuwe bese uthi,” whoa whoa khipha awungi posti wena”. Basile labantu. Abana ne recipe yakaJesu ukuthi how did he change water into wine. Ngapha ilockdown was a clear indication ukuthi i-relayionship yakho iku -ICU yini. Sometimes kumele umtshele umuntu wakho ukuthi makajola nawe kumele abetwetwe ngoba ujola ne-crush yabanye abafana. Labantu asisaphuzi asisabhemi but still dololo lobola. Kanti lama-wife material wabo aza ngayiphi i-package?

Fok. Kumele nje baxolise kulama team wabo ukuthi banojwabu. Serious. Waitse rona banyana radibona struu. Sibekezelela udodi nje. Kumele manje basebenzise i-straw badonse umsobho when they go down on us because muffing is just so old fashion just like lelobola abangafuni ukulikhipha. Umuntu wakhona u-busy uyamncenga kanti inyumba. Niks inzalo. Leso skhathi wena you not just a snack not even le-grocery le yakhona. But yena uhlala angena appetite. Umuntu wakhona akayazi ne-sanitizer le ukhule nge pine gel. Manje ilobola uzoyikhona njani?

These niggas will ask you what you doing ngo 23:55 ufuna uthini? That uqhina utikoloshi i-straight up? The same niggas that claim they are home alone kodwa ama-cockroach agcwele indlu? Anisiyeke bo nina. Nise kabi. Angiithi i- 'I don't know who needs to hear this' mina, nginazi kahle. Nginikhomba ngqo ke today. If only ngabe kuthiwa le-Corona yakhona ingena when y'all masturbate. Ngabe a whole lotta you are dead. They make you so horny that your own clit starts developing its own heartbeat just to get you confused ukuthi ungabuzi ngelobolo. Suka! The same idiot who misses a hole and uses a flashlight to look for it?

Mxm sisaku lockdown bahlali. Sikorobhile sageza nezitsha. Angisayikhulumi eye laundry egcwele ama-underwear. Ayiwashi i-under mayiqeda ukugeza le-gender (ndini). Ifuna ukwenzelwa kodwa ayikhiphi ne-cent emnyama. Into eyaziyo ukigquma gquma phezu kwakho ngathi bayizangoma ezigidayo. Tsek!

Comments