uMaboe Udlise iTeam

- OPINION

Yey nina bondaba! Ave nizithanda izindaba zabantu fok! Nithi uKatlego Maboe wenzeni? Ok, asikhulumeni. So he gets recorded for alleged cheating and so called brands (white people) start pulling out? So who people bang destroys companies? Imani bo! Maybe I don't understand how these things work. She takes a video and he loses his job or jobs and she will want him to support the child? Kanti how does this thing work vele vele?

All this was not necessary, bheka manje uzohlekwa losisi akana ne truckload of sugar because she is going to need it. And again she better be earning a good salary because she will need to maintain the lavish lifestyle he has been providing. Kuthiwa phela uNikita no Katlego have been working and traveling together since 2018 and his answer was, ONCE!!!! Kudala kuhanjwa ngo Pat Mbatha la. Nikita wabantu uyongena enkingeni manje ngenxa yebhari engakwazi ukuphika icala, abantu baphika amacala abomvu yena uhlulwa ukuthi yi STD yedradi le cos bekangagezanga izandla. He was just supposed to say, "Awume ngoku recorder ngisayothenga ama antibiotics ngiyabuya”.

Sho uthe asageza endlini uNikita wezwa her husband playing the video. Nikita wabantu shem. Why did he not just deny it ke, or say it was with Sasa from Soweto. Kanti abafana benzani ku lama men’s conference wabo? Abafundisani uku phika? Udlise i-team yamadoda lo and it’s going to take men a long time to equalize because he even name drops. Who does that? I'm not surprised though. That hair cut inobu Democratic Alliance nyana.

This is the only man I know who would admit to such stupidity. Akusi sotsha leli, haisuka! Le chap isn't a fighter. Kumele afele empini.

Comments